به گزارش آهن اینفو و آمار ارائه شده از واردات و صادرات محصولات فولادی صادرات و واردات این گونه محصولات با افزایش قابل توجهی بوده است.

در بخش صادرات در مدت زمان هفت ماهه امسال 1 میلیون و 582 هزار تن مقاطع طویل فولادی به مقدار 818 میلیون دلار صادر شده است که از نظر وزنی نسبت به مدت مشابه پارسال 0.1 درصد رشد و از نظر ارزشی با کاهش 10 درصدی همراه بوده است.

در بین محصولات فولادی صادر شده  کل مقاطع تخت فولادی با رشد 34.8 درصدی نسبه به هفت ماهه گذشته سال همراه بوده است که بیشرین رشد صادرات این گونه محصولات مرتبط با ورق های گرم بوده است به طور ورق گرم با رشد 64 درصدی همراه بوده است.

اسلب و بیلت و بلوم هرکدام به ترتیب با رشد 40 و 7.1 درصدی نسبت به هفت ماهه پارسال همراه بوده اند.

شما مخاطبین عزیز برای اطلاع از قیمت روز اسلب فولادی و قیمت ورق گرم می توانید به دسته بندی مربوطه مراجعه کنید.