به گزارش آهن اینفو با توجه به هزینه های رد و بدل شده در 10 ماه گذشته سال مجموع واردات مقاطع طویل و فولاد میانی با کاهش موجه بوده است  .همچنین محصولاتی نظیر آهن اسفنجی،گندله سنگ آهن و کنستانتره با واردات صفر در ده ماهه اخیر مواجه بوده اند .مقاطع تخت فولاد اما با افزایش واردات در ده ماهه اخیر مواجه بوده اند.

ارزش واردات انجام شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته در دسته مقاطع طویل فولادی با کاهش و در دسته مقاطع تخت فولاد افزایش یافته است.

با توجه به آمار ارائه شده در مجموع در 10 ماه گذشته برای مقاطع طویل فولادی 96 میلیون دلار و مقاطع تخت فولادی به ارزش 1 میلیون و 326 هزار دلار رسیده است و در این مقاطع با افزایش حجم واردات روبرو بوده است.

برای خرید ورق فولادی به دسته بندی مربوطه مراجعه نمائید.