تفاوت حجم عرضه ورق سرد و گرم با توجه به برنامه ابلاغی وزرات صمت...

طبق آخرین اخبار، ما در حال حاضر و با گذشت بیش از هفت ماه از ابلاغ دستور وزارت صمت مبنی بر رعایت کف عرضه، می خواهیم به بررسی این مطلب بپردازیم که رعایت کف عرضه در مهر ماه برای شرکت فولادساز به چه صورت بوده است...
شرکت فولاد ساز در مهر ماه سال جاری 6 بار موفق به عرضه ورق گرم B و C شد که میزان عرضه ی آن به صورت مچینگ معادل 85449 تن و عرضه ی مستقیم آن معادل 267740 تن و همچنین تقاضای آن به ترتیب معادل 85449 تن و 329340 تن بوده است. طبق برنامه وزارت صمت نیز حجم عرضه ای که در این برنامه بود 270000 تن بوده است که فولادساز 83189 تن نسبت به برنامه جلو بود. این شرکت در طول شهریور ماه سال جاری 4 بار موفق به عرضه ورق گرم B و C شد که میزان عرضه ی آن به صورت مچینگ معادل 51000 تن و عرضه ی مستقیم آن معادل 231000 تن و همچنین تقاضای آن به ترتیب معادل 51000 تن و 288000 تن بوده است. طبق برنامه وزارت صمت نیز حجم عرضه ای که در این برنامه بود 270000 تن بوده است که فولادساز 12000 تن نسبت به برنامه جلو بود. این در حالی است که عرضه ورق گرم B و C فولاد ساز در خرداد ماه معادل 250000 تن و میزان تقاضای آن نیز معادل 29000 تن اعلام شد که جمعا 20000 تن کمبود عرضه نسبت به برنامه وزارت صمت برای آن مشاهده شد.

عرضه ورق سرد این شرکت با نماد (B) نیز در مهر ماه به صورت مچینگ معادل 56210 تن و بصورت مستقیم معادل 56210 تن اعلام شد و میزان تقاضای آن نیز به ترتیب معادل 56210 تن و 57100 تن اعلام شد که جمعا 41210 تن افزایش عرضه نسبت به برنامه وزارت صمت برای آن مشاهده شد. عرضه ورق سرد این شرکت با نماد (B) نیز در شهریور ماه به صورت مچینگ معادل 36000 تن و بصورت مستقیم معادل 38000 تن اعلام شد و میزان تقاضای آن نیز به ترتیب معادل 36000 تن و 48000 تن اعلام شد که جمعا 9000 تن افزایش عرضه نسبت به برنامه وزارت صمت برای آن مشاهده شد. این در صورتی است که حجم عرضه فروردین ماه 20000 تن بود در حالی که کف عرضه معین شده 65000 تن بود و و نسبت به مقدار معین شده 45000 تن کسری داشت. همچنین تقاضا معادل 33400 تن اعلام شده بود و درصد حجم عرضه به تقاضا برای این محصول هم در حدود 59.88 درصد بوده است. در اردیبهشت ماه نیز این شرکت دو بار محصولات گرم فولادی خود شامل ورق گرم نازک بار و ضخیم بار و ورق سرد را به بورس کالا عرضه کرد که در حالت کلی حجم عرضه ورق گرم معادل 323000 تن بود و 53000 تن بیش از حد تعیین شده بود. گفتنی ست حجم تقاضا در این ماه در حدود 391000 تن بود و درصد حجم عرضه به تقاضا معادل 82.61 درصد عنوان شد.

همین شرکت ورق سرد خود را نیز در ماه اردیبهشت با حجمی معادل 46000 تن عرضه کرد که 19000 تن نسبت به کف عرضه کم تر بود. علاوه بر این حجم تقاضا هم 52000 تن اعلام شده بود و درصد حجم عرضه به تقاضا 88.46 درصد گزارش شده است.  طبق آمار این حجم از عرضه 20000 تن کمتر از سطح تعیین شده گزارش شد. این در حالی است که حجم تقاضا برای ورق سرد در حدود 43000 تن بود و با وجود عرضه ی این شرکت معادل 25000 تن، حجم عرضه ی ورق سرد این شرکت در خرداد ماه نسبت به دستور ابلاغ شده توسط وزارت صمت 40000 تن کسری دارد. عرضه مرداد ماه به صورت مچینگ معادل 23000 تن و بصورت مستقیم معادل 35000 تن اعلام شد و میزان تقاضای آن نیز به ترتیب معادل 23000 تن و 49000 تن اعلام شد که جمعا 7000 تن کمبود عرضه نسبت به برنامه وزارت صمت برای آن مشاهده شد.

گرداوری و تحلیل از آهن اینفو 12 آبان  98