۲۴ خرداد ۲ ساعت ۱۳:۲۹
رشد جزئی مصرف فولاد در اروپا

۰۲ خرداد ۲ ساعت ۰۷:۲۱
افزایش شدید واردات سنگ آهن در چین

۰۱ خرداد ۲ ساعت ۱۳:۳۸
قطب جدید تامین شمش فولادی کشور