۱۳ اردیبهشت ۲ ساعت ۱۱:۲۸
کاهش عجیب صادرات هند در ۴ سال گذشته

۰۹ اسفند ۰ ساعت ۰۹:۱۹
قیمت جهانی فولاد (تاثیرات جنگ روسیه اکراین بر فولاد و قیمت آهن)

جنگ روسیه و اوکراین تاثیرات زیادی بر بازار جهانی فولاد و انرژی داشته است و معادلات بازارها را در کوتاه مدت دچار نوسانات شدیدی نموده است