۲۹ مرداد ۹۹ ساعت ۱۱:۲۷
روند صعودی قیمت، همچنان ادامه دارد

۲۶ مرداد ۹۹ ساعت ۰۹:۲۶
مجتمع فولاد سبا