۲۴ بهمن ۲ ساعت ۱۰:۵۸
رشد صادرات سنگ آهن هند

۰۹ آذر ۲ ساعت ۱۳:۰۹
افت شدید قیمت جهانی سنگ آهن

۱۵ آبان ۲ ساعت ۱۲:۰۳
افزایش جهانی صادرات سنگ آهن

۱۵ آبان ۲ ساعت ۱۱:۱۷
کف سازی قیمت اسلب جهانی

۰۶ آبان ۲ ساعت ۱۲:۵۹
افزایش قابل توجه سنگ آهن در چین

۲۹ مهر ۲ ساعت ۱۶:۲۷
کاهش قیمت سنگ آهن در چین